Kancellistil

Hvad er kancellistil
Kan du huske historietimen? Kancellisstilen kaldes også forvaltningssprog eller ‘magtens sprog’, og den stammer fra 1600-tallet, hvor det gamle kancelli brugte den for at kyse pøbelen. For moderne organisationer er den problematisk, fordi den er gammeldags, distanceret og ineffektiv. Læseren skal nemlig bruge unødig lang tid på at forstå budskabet, samtidig med at stilen skaber et billede af en gammeldags, bureaukratisk og kølig afsender.

Kend din kancellistil
Du kan kende kancellistilen på, at den har en høj frekvens af:

  • lange sætninger
  • forvægt (når du skal læse langt, før du når udsagnsleddet)
  • indskud med mange informationer
  • passiver og sætningsord
  • støvede fraser og fagjargon.

Kancellistilens modgift
For at komme kancellistilen til livs kan du bruge disse råd:

  • Bryd de lange sætninger op med flere punktummer.
  • Erstat forvægt med bagvægt eller ligevægt.
  • Sørg for, at der kun er få oplysninger i hver sætning.
  • Brug aktive udsagnsled.
  • Vælg nutidige ord.

“Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder over for tilværelsen i al almindelighed”

“Når enden er god, er alting godt”.

Sådan kan du gøre næste gang
Man kan ikke arbejde på alle niveauer af sine sætninger på samme tid. Sæt dig et fokuseret mål pr. tekst. Eksempelvis kan du beslutte dig for at arbejde med relativt korte sætninger i en tekst, og i en anden tekst kan du arbejde med at undgå forvægt. Den gode nyhed er nemlig, at ændringerne smitter af på resten af stilen. Det vil sige, at når du laver kortere sætninger, er det sværere at lave forvægt, og når du skriver mere aktivt, vil din skrivestil automatisk blive mere præcis og mindre distanceret.

God skrivelyst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *