BROs kommatest

SÅDAN FUNGERER TESTEN: Vælg først, om du vil sætte startkomma eller ej. Derefter skal du i hver af de 20 sætninger markere, hvor du mener, at der skal være komma.

Startkomma er det samme som komma foran ledsætninger (også kendt som bisætninger). Det er fx kommaet foran ’at’ i ”Vi håber, at I kommer” og foran hv-ord i sætninger som fx ”Vi ved ikke, hvem morderen er.

Efter hver sætning skal du klikke på SVAR, og så får du at vide, om du har løst opgaven rigtigt eller ej. Du får desuden vist alle de korrekte kommaer i sætningen, mens de kommaer, som du (gud forbyde det!) havde sat forkert, bliver fjernet fra sætningen.

Held og lykke!

85 kommentarer til “BROs kommatest

 1. Pingback: Smukke og kloge hjemmesider opnår størst succes «

 2. Det er en meget fin kommatest, I har her, men der er noget galt med kommateringen i sætning 12: ‘Det var daværende kulturminister, cand.scient.pol. Brian Mikkelsen, der indviede vores seneste kommasystem.’ Der skal IKKE være et komma foran cand.scient.pol. Brian Mikkelsen, da hans titel + navn ikke har parentetisk karakter og kan udelades af sætningen. Jeg er selv uddannet cand.mag. i dansk og arbejder som korrekturlæser, men for en god ordens skyld kontaktede jeg Dansk Sprognævn, og de giver mig ret. Jeg synes derfor, I skal rette denne lille ting i kommatesten 🙂 Mange hilsner Lise Vilslev

 3. Anne Riber Jarvad 16. maj 2011 kl. 14:50 - Svar

  Tusind tak for din kommentar. Du har ret i, at ’cand.scient.pol. Brian Mikkelsen’ ikke står parentetisk, men det fiffige er, at der er tale om et opremsningskomma mellem titler (’daværende kulturminister, cand.scient.pol. Brian Mikkelsen’), og derfor skal der være et komma (se Retskrivningsordbogens § 46, stk. 3).

  Fordi du har sat spørgsmålstegn ved det, har jeg selvfølgelig tjekket sætningen med Dansk Sprognævn, og de kunne godt huske, at de havde diskuteret det med dig. Efter at de havde nærlæst sætningen, gav de mig dog ret i, at det ikke handler om, hvorvidt noget står parentetisk, men om at der opremses titler.

  Men på baggrund af din kommentar vil jeg overveje at justere testen, så det fremover er tydeligere, hvad det er for nogle problematikker, der er på spil. Det kan jo ikke være meningen, at selv Dansk Sprognævn skal komme sådan på arbejde over en kommatest:-).

 4. For god ordens skyld: Der skal altså ikke stå komma, hvis sætningen havde lydt:
  “Det var daværende kulturminister Brian Mikkelsen, der indviede vores seneste kommasystem.”
  Right?

  Venligst
  Maria

  • Hej Christian
   Tak skal du have – og tak for rettelsen. Der var kommet et ‘r’ for meget ind. Det må jo betyde, at du fik kæmpet dig frem til en førsteplads – godt gået:-)

 5. Jeg forstår ikke, hvorfor der skal være komma foran “og ser frem til” i sætning nummer 20. Forklaring, tak?

 6. Anne Riber Jarvad 22. august 2011 kl. 14:05 - Svar

  Hej René

  Tak for kommentaren. Der skal komma foran ‘og ser frem til..’, fordi det foregående (‘at du er blevet lidt klogere på det drilske komma’) er en ledsætning, der skal have komma efter sig, når den slutter. Ledsætningen slutter så ved ‘og ser frem til..’, og derfor ser det ud, som om vi har sat komma foran ‘og’.

 7. Hej Bro Kommunikation. Har lige prøvet quizzen. Den er god, men svær. Tester mig selv igen om to ugers tid for at se, om noget hænger ved 😉

  Til René og Anne:
  Kan man ikke illustrere det tilfælde, I diskuterer, ved at udskifte ledsætningen (som der skal kommaer rundt om) med en formulering som fx denne:

  ”I Bro Kommunikation håber vi [på godt vejr] og ser frem til at høre…” – i dette tilfælde er der (sådan som jeg ser det) ingen tvivl om, at kommaet skal udelades.

 8. Testen virkede ikke for mig. Ved minimum 4-5 af spørgsmålene var svaret “forkert”, selvom der blev sat ring om de kommaer, jeg havde sat, og jeg derfor – i følge testen – ikke havde nogen fejl!? Meget mærkeligt. Jeg vil i øvrigt mene, at komma før “til at …” i begyndelsen af en ledsætning er korrekt (spørgsmål 1 eller 2, så vidt jeg husker).

 9. Anne Riber Jarvad 9. januar 2012 kl. 17:31 - Svar

  @Cecilia: Tak for din kommentar. Ang. komma før ’til at’, så kommer det helt an på sammenhængen, om kommaet skal placeres foran ’til’ eller foran ‘at’. I sætning 1 skal det placeres foran ‘at’.
  Ang. selve måden, testen virker på, så kan jeg godt se, at det kan virke forvirrende. Når du klikker på svar, sætter testen ring rundt om de korrekte kommaer, men samtidig bliver de forkerte kommaer fjernet. Du skal altså huske, hvilke kommaer du har sat.

 10. Marianne Kristensen 12. januar 2012 kl. 12:43 - Svar

  Hej Bro Kommunikation
  Jeg er måske lidt langsomt opfattende, men jeg forstår stadig ikke, hvorfor der skal komma foran “og ser frem til…” i sætning 20. Jeg sammenligner den lidt med sætning 14, hvor der ikke skal komma foran “og minder om…”. Jeg skeler også lidt til reglen om, at der ikke skal komma foran “og”, når der kommer en sætning bagefter med et udeladt grundled. Vil det sige, at reglerne omkring komma/ikke komma foran “og” ved udeladt grundled/udsagnsled også afhænger af, hvad der kommer før “og”? Og hvis ja, hvordan lyder reglen helt præcist?

  Mvh.
  Marianne Kristensen

 11. Anne Riber Jarvad 12. januar 2012 kl. 14:11 - Svar

  Hej Marianne.
  I sætning 14 hører de to udsagnsord ‘svarer’ og ‘minder’ til ét og samme grundled, nemlig ordet ‘det’, dvs. ét kryds til to boller (..det svarer til ..og minder om..). Det giver i grammatisk forstand én sætning og dermed ingen kommaer.

  Men i sætning 20 er det lidt anderledes. Som vi har skrevet længere nede i kommentarfeltet, er der tale om en ledsætning (‘at du er blevet lidt klogere på det drilske komma’), der skal afgrænses af komma. Du kan også se det på, at hvis vi fjerner kommaet foran ‘og ser’, knyttes udsagnsordet ‘ser’ til grundledet ‘du’, og så får sætningen en forkert betydning. Det giver jo ingen mening at sige, ‘at du (…) ser frem til at høre fra dig.’ Jeg håber, det gav lidt mere mening. Ellers må du endelig vende tilbage igen.

 12. Morten Münster 18. januar 2012 kl. 14:25 - Svar

  Vi har lidt tekniske problemer med kommatesten, men vi arbejder på at få dem løst så hurtigt som muligt.

  • Hans Christian Rasmussen 15. oktober 2017 kl. 17:46 - Svar

   Kære Morten
   “Så hurtigt som muligt” forekommer lidt vel længe- her i 2017, er der det stadig væk: Jeg satte eksakt de kommaer, der skulle stå ifølge facit til spørgsmål 19, og fik svaret “forkert”.
   Med venlig hilsen
   Hans Christian Rasmussen

 13. I sætning 15 mener jeg, at der skal være komma efter “bruger”, hvis man vælger ikke at sætte startkommaer. Det skyldes, at ledsætningen “så længe …” hænger sammen med “det er hip som hap” og ikke er en fortsættelse af ledsætningen “hvilket af de to regelsæt du bruger”. Ledsætningen “hvilket af de to regelsæt du bruger” slutter altså efter “bruger”, og der skal derfor være slutkomma. Nogen, der er enige?

 14. Anne Riber Jarvad 30. juli 2012 kl. 14:32 - Svar

  @Jeppe: Det kan det faktisk godt. Én af de vigtigste kommaregler er, at man skal afgrænse ledsætninger med komma, og det giver sommetider netop de resultater, der har slået dig – og kommasætningen er helt korrekt. Det er nøjagtig samme mekanisme som i følgende eksempel: ’Desserten, som var en chokolademousse, smagte dejligt’, hvor ledsætningen ’som var en chokolademousse’ afgrænses af kommaer og dermed adskiller hovedsætningens grundled, ’desserten’, og udsagnsled, ’smagte’.

 15. Henrik H. Poulsen 16. august 2012 kl. 09:12 - Svar

  Hej Bjørn. Tak for din kommentar. Der burde ikke være fejl i testen – men kan du hjælpe os lidt på vej og fortælle os, hvor du får fejlmeldinger, som du er uenig i?

 16. Henrik H. Poulsen 27. september 2012 kl. 13:01 - Svar

  @ Elo:

  Vi har netop været kommatesten igennem igen, og der er efter vores overbevisning ikke fejl i den. Du er meget velkommen til at komme med eksempler på de steder, hvor du har fundet fejl, så vi kan få løst problematikken.

  Men som det også fremgår af andre kommentarer herunder, så er du ikke den første til at give os feedback i denne retning, og det tyder selvfølgelig på, at testen kan forbedres.

  Testen fungerer sådan, at man først sætter sine bud på kommaerne. Når man så klikker på SVAR-knappen, får man alle de rigtige kommaer vist med en grøn ring rundt om – fuldstændig uafhængigt af, hvordan man selv havde gættet. Det kunne være rigtig smart, hvis man efter hver sætning kunne se BÅDE de rigtige kommaer og de kommaer, som evt. fik sat forkert. Det stiller bare nogle ret store og indviklede krav til programmeringen af testen… har jeg fået fortalt 🙂

 17. Sætning 2: “er umiddelbart svært at forstå”. Der mangler grundled.
  Jeg tror, det rigtige ville være: Hvorfor, der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte, er umiddelbart svært at forstå o.s.v. for så optræder “hvorfor” som grundled

 18. Henrik H. Poulsen 28. september 2012 kl. 13:04 - Svar

  Det er helt i orden, Elo 🙂

  Nu vil vi jo helst ikke afsløre svarene, men lad gå: Her kommer lidt hjælp til sætning 1-3:

  Sætning 1: Der er ikke noget indskud i denne sætning. “Selv om den altoverskyggende grund til” er indledningen på en ledsætning, der så afbrydes af en ny ledsætning: “at vi overhovedet sætter komma” (lidt som en indskudt sætning). Kommaerne bliver her sat for at afgrænse ledsætningerne.

  Sætning 2: “Hvorfor” er ikke et grundled, men en del af et grundled. Det er hele ledsætningen (”Hvorfor der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte”), der fungerer som grundled.

  Sætning 3: ”Tænk på” er en helsætning – bydeformer er nemlig altid helsætninger. Læs evt. mere om kommaer og bydeform her: https://www.bro-blog.dk/?p=2710

 19. @Elo, Henrik:

  “Hvorfor der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte, er umiddelbart svært at forstå …”

  1) Ledsætningen “Hvorfor der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte” er ikke et grundled, men en sætning. Hvis den var det grundled, skulle der ikke komma efter den.

  2) Hovedsætningsdelen “… er umiddelbart svært at forstå …” mangler grundled (“det”, “spørgsmålet”, “forholdet” el.lign.”).

  Den fulde sætning skal kommateres, som om der var en fuld hovedsætning (og så blot reguleret for, at det er der ikke):

  “[Det forhold,] Hvorfor der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte, er umiddelbart svært at forstå …”

 20. Jeg er helt enig med Anette Oest (kommentar af 19. januar 2012): Der skal være slutkomma efter “bruger” i sætning 15 (RO § 49, stk. 1 d). Har netop været i kontakt med Dansk Sprognævn, som bekræfter.

 21. Med hensyn til at gå i gang med kommatesten vil jeg bare lige sige, at der mangler et par ord om, hvad startkomma er. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, om de sætter startkomma eller ikke – for hvad er det for noget …
  , venlig hilsen
  Birgitte

 22. Henrik H. Poulsen 1. februar 2013 kl. 17:48 - Svar

  Det er en rigtig god ide, Birgitte. Tak for den. Vi får rettet til og tilføjet det inden for nær fremtid.

 23. Som andre indikerer, er testen ikke uden fejl. Det er desuden ret svært at se, hvor man har lavet en eventuel fejl, da det er svært at overskue, hvor de “ukorrekte” kommaerne fjernes. Testen kunne bestemt bruge et gennemsyn.

 24. Henrik H. Poulsen 1. marts 2013 kl. 14:29 - Svar

  Kære Anonym.
  Tak for dit input. Selvom det er svært at vælge, er det mest værdifulde for os nok visheden om, at Arnold er bøs’. Det vil vi bestemt tage med os fremadrettet.
  Rigtig god weekend.

 25. Henrik H. Poulsen 1. maj 2013 kl. 09:49 - Svar

  Hej Tina. Din kommentar er både destruktiv og stødende. Det gælder ikke mindst delen med at ønske god weekend på en tirsdag.

  Skal vi ikke forsøge at tale pænt sammen? Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at stille det her eller at ringe til os på 4824 0068.

 26. Hej!

  Først og fremmest en fantastisk blog. Den har virkelig givet mig værktøjer, til at kunne findpudse min tegnsætning. Hov! Jeg lavede vel allerede en komma-fejl der, gjorde jeg ikke?

  Mit store problem er nemlig reglerne omkring kommatering foran forholdsord. Altså, “idiot-kommaet”.

  Hvad er korrekt her:

  “Han gik en tur langs Nørre Allé velvidende om, at han blev forfulgt”

  Eller:

  “Han gik en tur langs Nørre Allé velvidende, om at han blev forfulgt”

  Måske ikke de bedste eksempler, men I må meget gerne oplyse mig. Det skal mestres. Det er mit mål.

  Fortsat god weekend.

 27. Hej Bro,
  Tusind tak for en god test. Jeg har fået bekræftet mine værste anelser, min forståelse for dansk grammatik er forfærdelig, og dette på trods af at jeg har læst 3 års grammatik på en videregående uddannelse, men det var dog den engelske grammatik 🙂 Er der nogle mini-kurser I kan anbefale for en studerende i Jylland? Igen, tusind tak for testen, den er fed, og jeg vil helt klart teste mig selv igen en dag.
  Mvh. Sisse

 28. Anne Riber Jarvad 13. maj 2013 kl. 09:17 - Svar

  Kære Christian

  Vi er umiddelbart ikke enige, men for at vi kan tjekke det, har vi brug for at du er specifik med hensyn til fejlene.

  Mange hilsner
  Anne

 29. Anne Riber Jarvad 13. maj 2013 kl. 09:30 - Svar

  Hej Sisse
  Selv tak:-).
  Jeg kender desværre ikke til mini-kurser i Jylland; måske Google kunne hjælpe? Held og lykke med det og du skal være mere end velkommen til at teste dig selv igen – skriv gerne, hvordan det gik anden gang.

  Mange hilsner
  Anne

 30. Anne Riber Jarvad 13. maj 2013 kl. 11:30 - Svar

  Hej Amir

  Tak for roserne – det er jo netop det, som vores blog handler om: at dele ud af vores værktøjer, så vi er glade for, at du kan bruge dem.

  Derfor er det lidt ironisk, at jeg lige med dit spørgsmål har lyst til at sende dig et andet sted hen:-). Men komma i forbindelse med forholdsord er notorisk svært, og pladsen her er for trang til at gå i dybden med det. Jeg vil foreslå dig at læse mere om det på sproget.dk, hvor det forklares med eksempler: http://sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/komma-uddybning#Komma_foran_forholdsord.

  Det eksempel, som du kommer med, skal i øvrigt kommateres sådan her: ’Han gik en tur langs Nørre Alle vel vidende, at han blev forfulgt.’

  God fornøjelse med det:-).

 31. Henrik H. Poulsen 12. juni 2013 kl. 08:46 - Svar

  Hej Grethe

  Testen finder du lige her på denne side. Øverst oppe – lige under der, hvor der står ”Held og lykke!”, og lige over der, hvor kommentarerne begynder.

 32. Morten Münster 5. august 2013 kl. 13:50 - Svar

  Hey Casper – Vi er helt på det rene med, at kommentarfeltet på en blog kan bruges til at levere usaglige anonyme svinere. Der vil jo altid være trolde, der mangler en hobby. Sådan en er du jo ikke, men for at vi lige kan få det bekræftet, så kunne det være fint, at du lige forklarer, hvor du ser fejlen. Vi føler os nemlig overbeviste om, at du tager fejl.

 33. Brian J.O. Justesen 18. august 2013 kl. 14:29 - Svar

  Hej Bro!
  Ja jeg troede egentlig, at jeg havde ret godt styr på det med kommasætning, men, at bydeformer altid er helsætninger, det var nyt for mig! Tak for en god og lærende test.
  Dog lidt malurt i bægeret: hvis de forkerte/manglende kommaer også kunne markeres med en rød ring, så ville det give et bedre overblik over resultatet.

 34. Henrik H. Poulsen 19. august 2013 kl. 09:26 - Svar

  Hej Brian. Selv tak – fedt du fik noget brugbart ud af det. Og vi kan også sagtens selv smage malurten; som også nævnt længere oppe i kommentarfeltet her, så er vi klar over, at afrapporteringen af rigtige og forkerte svar kunne være bedre. Den ændring står et sted på en meget lang brutto-to-do-liste…

 35. Jeg vil bare lige sige, at jeg grinte højt, da jeg så dine, Henrik H. Poulsen’s, kommentarer til Anonym og Tina 🙂 fedt skrevet.
  Tak for en god blog og test 🙂

 36. Hej Bro

  Jeg leder som en gal efter kommatesten, men kan ikke finde den – er en ikke længere tilgængelig? Der er mange interessante kommentarer på siden, der giver mig lyst til at tage testen 🙂

  • Henrik H. Poulsen 14. oktober 2013 kl. 08:18 - Svar

   Hej Joan (og Birgitte)
   Testen ligger skam lige her på siden “efter held og lykke og før kommentarerne”, som du skriver.

   Hvis din internet browser ikke er helt opdateret, kan det dog tænkes, at du lige skal ‘acceptere’ testen. Kig efter en meddelelse øverst i skærmbilledet, der beder dig om at tage stilling til noget, der hedder et ‘ActiveX objekt’ eller lignende. Det kan du helt trygt sige ja til, og så skulle testen gerne komme frem på skærmbilledet.

   Mon det virker?
   Hilsen Henrik
   /BRO

 37. God test. Jeg bruger til daglig meget tid på at sætte kommaer – jeg er chef i et ministerium, og sagerne bør som princip altid være sprogligt korrekte. Testen måtte gerne være endnu længere, så endnu flere forskellige tvivlssituationer kunne beskrives. Desuden kunne det nok være en fordel, hvis det kunne gøres nemmere at se, hvor fejlen er i det enkelte eksempel.

 38. Louise Frandsen 17. april 2014 kl. 07:07 - Svar

  I sætning 16 skal kommaet være inden for citationstegnet?
  desto færre fejl får jeg,” tænker du måske

 39. Rigtig god test, sendte mig på en tur tilbage til folkeskolen, for 45-50 år siden. Tænker at gamle fru Dabelsteen ville få en prop, hvis hun vidste, at jeg har glemt kryds og bolle teknikken, og ord som grundled, udsagnsord, stedord, og mange andre som kommentarerne er fyldt med.
  Jeg sætter komma og punktum pr instinkt, måske jeg skulle bruge anledningen til at friske gamle færdigheder op.

 40. Detvarenrigtiggodtestmenprøvatseherhvordanmankommerudenomaltdetderkommabøvl…

  Spøg til side – meget fornøjelig test; og ganske spændende kommentarer.

 41. @Louise Frandsen og Mikkel:
  Jeg vil gerne medgive jer, at det havde været mere klædeligt og gængs at sætte kommaet inden for anførselstegnet i sætning 16, så der havde stået”…desto færre fejl får jeg,”

  Men, Mikkel – på den side, du linker til, står der rent faktisk:

  “Punktum og komma der afslutter en replik uden spørgsmålstegn eller udråbstegn mv., kan valgfrit sættes foran eller efter anførselstegnet.”
  Vi klynger os desperat til det lille ord ‘valgfrit’ 🙂

  Hilsen Henrik, BRO-blog

 42. Jonna Damborg Rasmussen 29. oktober 2014 kl. 19:07 - Svar

  Det er en fin kommatest, men der har indsneget sig en fejl i jeres tekst til dem, der scorer 97 % – og altså får en 1. plads.

  Det drejer sig om: … “der vil undslipper dit skarpe øje” … *undslippe

  Med venlig hilsen

  Jonna D. Ramussen

 43. Hej Bro

  Tak for en god test. I sætning 10 forstår jeg ikke, hvorfor der er komma omkring ‘og det hurtigt’.

  God aften
  Troels

 44. Pernille Frederiksen 20. marts 2015 kl. 20:58 - Svar

  Hej Bro Kommunikation

  Jeg har netop lavet testen, og jeg har et spørgsmål. Jeg kan se at det er blevet stillet tidligere, men ikke besvaret. I sætning 15 i testen uden startkomma viser resultatet at der ikke skal være komma efter “bruger” i sætningen “… det er hip som hap hvilket af de to regelsæt du bruger ( ) så længe du sætter dine kommaer konsekvent”. Men den følgende ledsætning knytter sig jo til niveauet “det er hip som hap” og er ikke en fortsættelse af “hvilket af de to regelsæt du bruger”, så jeg vil da mene at der skal komma efter “bruger”?
  Venligst Pernille

 45. Rigmor Winthrop 29. marts 2015 kl. 12:29 - Svar

  Spørgsmål 10:
  Er det en inkvit sætning, siden der skal komma omkring “–, og det hurtigt, tænkte man –“?

 46. Jeg har lige fået fejl i sætning 2 efter at have sat komma sådan her:

  Hvorfor, der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte, er umiddelbart svært at forstå, for kommaet er på ingen måde det vigtigste tegn i det danske skriftsprog, tværtimod.

  Jeg får dog så at vide, at det er en fejl med kommaet efter “Hvorfor”, hvilket forvirrer mig en smule, da “hvorfor” jo må være subjekt (dvs. grundled) til det “er”, der er lige efter det næste komma (efter “tryksværte”). Hvis man sætter komma efter “hvorfor”, har “har” sit eget subjekt (“der”) inden for de kommaer, der omgiver ledsætningen “der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte”. Uden for disse kommaer finder man så verbalet “er” og subjektet “hvorfor”. Den ledsætning, der lægger sig til “hvorfor”, er selvfølgelig også en del af subjektet, men den er vel underordnet i forhold til “hvorfor”.

  Hvis der ikke skal være komma efter “hvorfor”, synes jeg, det er lidt som om, at kommaet efter “tryksværte” kun tjener det formål at adskille subjektet (“hvorfor”+ledsætning) fra det tilhørende verbal “er”, hvilket virker mærkeligt for mig.

  Jeg er med på, at hvis vi vender sætningen om, vil det være et idiotkomma, hvis det sættes det efter “hvorfor”. Det skal selvfølgelig stå foran hv-ordet: “Det er umiddelbart svært at forstå, hvorfor der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte”. Men her har vi jo så også et subjekt til “er” på den gode side af kommaet – nemlig det foreløbige subjekt “det” – hvilket løser ensomhedsproblemet for “er” (selvom det virkelige subjekt stadig er hvorfor+ledsætningen).

  Det, jeg blot vil frem til, er, at det for mig virker underligt, at “hvorfor+ledsætning” skal adskilles fra sit kære verbal “er” med et enkelt komma og ikke med et sæt kommaer, der på parentetisk vis omgiver ledsætningen “der har været så meget ståhej om den lille klump tryksværte”, som blot kommer med præciserende info til hvorfor’et.

  “Hvorfor” beholder jo sit verbal, “er”, tæt på sig og ikke adskilt af et komma, hvis man skriver det sådan her:

  “Der har været meget ståhej om den lille klump tryksværte. Hvorfor er svært at forstå, for…”

 47. Hej BRO BLOG

  Hvorfor skal der ikke komma efter “Jo færre kommaer” i sætning 16?

  “Jo færre kommaer, jeg skal sætte”

  Er det ikke det samme som ” en mand, jeg kender, er autodidakt” eller “bogen, der ligger på bordet, er god”? Eller “jo flere kommaer, der er, jo bedre?

  Hvad er forskellen? Håber, I gider hjælpe 🙂

  Mvh Anders

  • Nu er jeg ikke den store komma-ekspert, men jeg vil sige, at det er fordi man ikke kan sætte det relative pronomen ‘som’ ind foran “jeg skal sætte”, i den sætning du har spurgt ind til. Man kan derimod godt sætte ‘som’ ind i sætningen “en mand, (som) jeg kender, er autodidakt”.

   Mht. din anden sætning, så er der tale om en indskudt sætning (dvs. “der ligger på bordet”), hvilket vil sige, at der SKAL komma efter den indskudte sætning.

   Og mht. din sidste sætning, så har jeg læst mig frem til, at der altid skal komma foran ‘jo’ nr. 2 i den slags sætninger (det gælder også, hvis der står ‘des bedre’), fordi konstruktionen betragtes som en opremsning med to led. Og så tror jeg ikke, at det første komma i sætningen er korrekt. Jeg går ud fra, at det skal lyde: “jo flere kommaer der er, jo bedre”. Dvs. der ikke skal komma foran ‘der’ i denne sætning, idet det ikke kan skiftes ud med ‘som’ (der/som reglen).

 48. Kære BRO

  Kan I hjælpe mig med at sætte startkomma(er) her:

  At Ida får skældud(,) skyldes(,) at hun har været uartig. (Ja, jeg ville også have valgt en anden formulering, men jeg er nysgerrig på denne variant.)

  :0)
  Sussie

  • Hej Louise. Testen er der skam – øverst oppe på siden over kommentarerne. Du skal muligvis lige aktivere et flash- eller ActiveX-objekt for at se den. Det vil i så fald være en halvstor, lysegrå firkant, du skal kigge efter. Svær at overse, hvis jeg må være så fræk 🙂

   Hilsen Henrik

 49. Hejsa!

  I sætning 11 står der: “… således at”. Er dette ikke super klodset og forkert brug af ordet? Bør man ikke fjerne -ledes at, så der bare står “så”?

 50. Mathias Jeppesen 29. juni 2018 kl. 17:50 - Svar

  “selvom den altoverskyggende grund til”

  Denne sætning skal ikke have komma på begge sider.
  – Har været i kontakt med ProScripts, fordi jeg simpelthen ikke kunne få det til at passe.

  Det korrekte komma er efter til og ikke før selvom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *