Sådan får du målgruppen til at følge og forstå dine regler

Folket har talt: Sådan forklarer man regler til en meget bred målgruppe

Når jeg står under bruseren ovre i svømmehallen, falder jeg tit i staver. Bogstaver. Det skyldes et skilt, som hænger på væggen i omklædningsrummet og forsøger at forklare stedets regler.

Skiltet er lavet af Miljøstyrelsen og byder ud over 6 regler på den klassiske bademand, der viser de steder på kroppen, hvor man skal vaske sig særligt grundigt. Det ser sådan her ud:

Velkommen i svømmehallen!

Synes du også, at skiltet trænger til en kærlig pen? Så er du enig med både mig og de mange mennesker, der reagerede, da jeg bad Twitter og bros følgere på Facebook om at komme med deres input og ideer til, hvordan man kunne lave et nyt skilt, der er… ja, bedre.

Så tak til alle jer, der bød ind. Dette indlæg er resultatet af vores samarbejde.

Få indlægget læst højt

Psst. Du kan også vælge at hvile øjnene og få indlægget læst højt. Klik her for at komme til podcast-udgaven af indlægget.

Lille skilt på væggen der…

Tillad mig først kort at dvæle ved den kommunikationssituation, som skiltet er: Hvorfor hænger skiltet dér på væggen og kommunikerer? Hvad vil det?

Al kommunikation kræver som bekendt en målgruppe. Det kan principielt ikke lade sig gøre at tale om budskaber, hvis man ikke også taler om en målgruppe. Alligevel lykkes mange med det hver eneste dag. Man kan tit genkende det ved at lytte efter, hvordan folk argumenterer for deres tekst eller formulering:

 • ”Det lyder godt, det her.”
 • ”Det er sådan, chefen vil have det.”
 • ”Sådan plejer vi at gøre.”

Faresignaler. Du er i gang med at lave noget, der ikke handler om målgruppen.

Tre spørgsmål sætter fokus på målgruppen

Her er tre spørgsmål, der kan starte den vigtige snak om målgruppen:

 1. Hvem er målgruppen?
 2. Hvad skal målgruppen gøre?
 3. Hvor er målgruppen?

Her er mine umiddelbare svar på de tre spørgsmål i svømmehalsskiltets tilfælde.

Spørgsmål 1: Hvem er målgruppen?

Svaret er reelt alle. Mere præcist er det svømmehallens brugere, men det er efter min overbevisning en så bred målgruppe, at ”alle” (for en gangs skyld) er et gangbart svar.

Der er mange forskellige typer i en svømmehal. Unge og gamle. Fattige og rige. Tykke og tynde. Fodboldfans og sære afvigere. Ordblinde, svagtseende og udenlandske turister.

Hov. Det sidste dér var ret vigtigt, hva?

Det er uheldigt, at en kommunikation, der skal være tilgængelig for så mange mennesker, er blevet påsat et så tykt filter af uforståelig sprogmasse. Hvorfor i alverden skriver man fx ”anvendt badebeklædning” i stedet for blot ”badetøj”?

Hvis man gerne vil ramme en bred målgruppe, skal sproget og budskaberne være enkle og letforståelige. Det handler ikke om laveste fællesnævner, men om højeste service.

Spørgsmål 2: Hvad skal målgruppen gøre?

Skiltet hænger ikke i omklædningsrummet ”for god ordens skyld”. Det er alvor, det her. Lort i vandet er noget lort. Folk bliver syge og dårlige. Bassinet skal tømmes og renses, og det er smadderbesværligt.

Skiltet skal altså påvirke brugernes adfærd. Og derfor bør der også være adfærd i teksten. Altså noget om, hvad brugeren reelt skal gøre.

Det er der selvfølgelig også. Det er jeg godt med på. Men en sætning som ”Toilettet skal benyttes inden afvaskningen” er ikke nogen særlig stærk handlingsanvisning. Du og jeg forstår selvfølgelig godt, hvad der menes. Men sætningen går imod al gængs kommunikationslærdom, fordi den er formuleret i passivt sprog (og det sære ord ”afvaskningen” hjælper heller ikke).

Vi skal have nogle aktive verber og nogle tydeligere aktører ind for at lette teksten, og det leder mig frem til det sidste af mine tre spørgsmål:

Spørgsmål 3: Hvor er målgruppen?

Spørgsmålet kan forstås på to forskellige måder. Her er svarene på dem begge:

 • Hvor er målgruppen i teksten? Svar: Ingen steder. Der er ikke ét eneste ’du’ i skiltets tekst, og derfor ligner skiltet mere en juridisk fodnote end en personlig henvendelse.
 • Hvor er målgruppen i situationen? Svar: De står under bruseren. De har allerede købt billet, taget tøjet af og valgt en firecifret kode til skabet. Det er lidt sent at tale om udendørs fodtøj og smitsom gulsot nu.

Og lad os så kigge på teksten. Jeg tager først de 6 svømmehalsregler og til sidst skiltets visuelle del, inden jeg runder af med nogle af de mere kreative forslag, jeg har modtaget via Facebook og Twitter.

Regel nummer 1: Sygdomme

Hvad står der?

Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, såfremt de er under lægebehandling for den pågældende sygdom.

Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme (diarresygdomme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse og betændelse i bughulen) må ikke anvende badeanlægget.

Personer med smitsom gulsot (hepatitis) skal være erklæret raske af den behandlende læge, før badning kan tillades.

Hvad er der galt?

Jeg ved det. Hvor skal man næsten starte, hva?

Jeg vælger (lidt overraskende for mig selv) at rose reglen for at være den eneste del af teksten, som indeholder et aktivt grundled. Altså nogen, der gør noget i teksten.

Det er dog mere en kæmpe sviner til skiltet som sådan end en velment ros til regel nummer 1. For valget er faldet på det distancerede ord ’personer’. Og når det tilmed er personer med diarré og smitsom gulsot og den slags, får vi hurtigt en fornemmelse af, at modtageren hænger og dingler som en beskidt klud holdt væk fra afsenderens krop i et pincetgreb mellem pege- og tommelfinger.

Hvad kunne man gøre i stedet?

Jesper Nerløe gik aggressivt til værks og sendte med sit forslag på Twitter en fin hilsen til Gramsespektrum og Bademestrenes Storhedstid:

”Lider du af disse sygdomme, men benytter alligevel svømmehallen, vil bademesteren trække dig op i en olfert, og uploade fotos af dig med dine sygdomme på de sociale medier (inkl. navn og adresse).”

I mine øjne er det virkelige problem dog timingen. Hvis du har galoperende hepatitis og eksplosiv diarré, er det surt for virkelig mange parter, hvis du er nået helt ud i fællesbadet, før du finder ud af, at svømmehalsturen må vente til en anden dag.

Regel nummer 2: Toiletbesøg

Hvad står der?

Toilettet skal benyttes inden afvaskningen.

Hvad er der galt?

Jeg kan ikke lade være med at forestille mig følgende ordveksling.

 • Bademester: ”Hey du der, har du været på toilettet?”
 • Svømmehalsgæst på vej fra bruser mod svømmehallen: ”Nej, jeg tissede af derhjemme.”
 • Bademester: ”Du skal ikke være næsvis. Nu følger du reglerne og går ud og skider, makker!”

Ja ja, jeg ved godt, at jeg læser sådan noget her, som Mogens Camre læser rejseblogs. Men jeg er ikke alene. Prøv bare at læse David Kvistgaards kommentar fra Facebook uden at smile:

”Jeg er vild med, at rengøringspersonalet ifølge punkt 2 skal benytte toilettet, inden de gør det rent.”

Det er en sjov konsekvens af sætningens dårlige struktur, at den kan forstås som om, at det er toilettet, der skal afvaskes.

Hvad kunne man gøre i stedet?

Man kunne forsøge at lyde lidt mere som et menneske (og lidt mindre som Rejsekortet). Hvad med den her:

Hvis du skal på toilettet, så husk at vaske dig under bruseren bagefter.

Regel nummer 3: Omhyggelig indsæbning (som det jo hedder)

Hvad står der?

Anvendelse af badebassiner må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad. Anvendte sololier o.lign. skal på samme måde afvaskes før badning i bassin.

Hvad er der galt?

Reglen følger skiltets generelle tendens til at være unødvendigt kompliceret formidlet.

Hvad kunne man gøre i stedet?

En god grundregel for sætninger, der skal instruere og vejlede en anden person, er at indlede dem med ordene ”Du skal”. Den direkte facon tvinger fokus frem i sætningen, så vi kan nøjes med noget i stil med:

Du skal vaske dig grundigt med vand og sæbe, før du svømmer.

Eller som Mikkel Davidsen foreslog på Twitter:

 

Regel nummer 4: Toiletbesøg (igen!)

Hvad står der?

Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning påny.

Hvad er der galt?

Jeg er også selv ved at være træt af det, men jeg bliver nødt til at udpege og udskamme formuleringen igen.

”Godmorgen, skat. Sætter du ikke kaffen over, mens jeg foretager afvaskning?” Og ’på ny’ (som i øvrigt staves i to ord) i stedet for ’igen’? Hvem er det, der taler sådan?

Hvad kunne man gøre i stedet?

Her er en løsning, der ligger lige for:

Hvis du skal på toilettet, så husk at vaske dig under bruseren bagefter.

Lyder det bekendt? Det var også forslaget til regel nummer 2 lidt længere oppe. Juhu, vi har sparet en regel væk.

Man kunne også gå med Jonas Bruzelius’ forslag:

Regel nummer 5: Påklædning

Hvad står der?

Anvendt badebeklædning skal være ren.

Hvad er der galt?

’Anvendt badebeklædning’ er en rimelig sindssyg måde at skrive ’dit badetøj’ på.

Hvad kunne man gøre i stedet?

Hvad med ganske enkelt:

Dit badetøj skal være rent.

Men måske overser jeg et par nuancer? Mads Odgaard har en slags pointe:

”Jeg er faktisk ret vild med “anvendt badebeklædning” Det fortæller mig også samtidig, at det badetøj, jeg ikke anvender, ikke behøver være rent.”

Du må altså gerne bruge svømmehallen, selvom du har badetøj til vask derhjemme. Det kan der selvfølgelig være noget om. I øvrigt er Mads Odgaard tilfældigvis jurist…

Regel nummer 6: Fodtøj

Hvad står der?

Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områder.

Hvad er der galt?

I min optik er dette den mindst dårligt formulerede regel på skiltet. Men som i regel 1 er der noget med timingen, der er helt skæv her. Hvis du står under bruseren i et par mudrede Dr Martens, så er du slet ikke egnet til at tage i svømmehallen.

Hvad kunne man gøre i stedet?

Hvis du sidder og spekulerer over, hvad ”de dertil beregnede områder” dækker over, så lad mig straks hjælpe dig med det her billede af omklædningsrummets gulv:

Det virker oplagt at henvise til det farvekodede gulv, ikke?

Og så var der det med timingen. Andreas Bøttger havde et godt forslag på Facebook:

”Hvad med at omrokere punkterne, så de følger et besøg i svømmehallen rent kronologisk? Begynd fx med udendørs fodtøj, og sæt afvaskning efter toiletbesøg umiddelbart efter pkt. 2 om toiletbesøg generelt.”

Det løser selvfølgelig ikke det grundlæggende problem for vores idiot med Dr Martens-støvlerne, så et par skilte ved indgangen til omklædningsrummet er en god ide.

Figuren: Den klassiske bademand

Sådan ser han ud:

“Den breakdansende person med cirklerne holder 100!”

Man bliver jo helt nostalgisk, ikke? Flere af dem, der bidrog med kommentarer, var da også positive over for den klassiske bademand.

Hvad er der galt?

Tine Madsen var til gengæld ikke så vild med teksten under manden:

“Afvaskning af de markerede områder” lyder som en instruks til at fjerne graffiti fra det offentlige rum.”

Et par andre bemærkede, at det ifølge billedet ikke er nødvendigt at vaske hænder. Og så var der en del kommentarer, der gik på, at skiltets 6 regler ikke har ret meget med figuren at gøre.

Hvad kunne man gøre i stedet?

”Hvad med et ikon for hver regel,” foreslog Brian Lynderup. ”Hvad med flere piktogrammer formidlet som en tegneserie,” supplerede Nikolaj Grøn.

Og så var der Peter Wickings, der gik endnu længere i en kommentar på Facebook:

”Hvis det stod til mig, skulle manden være interaktiv. Sæt en lille skærm op ved siden af ham. Og en overskrift, hvor der står: “Hvad tager du med i bassinet?”. Så kunne folk trykke på de røde zoner på manden, og se en kort, lille film, der viser alt det sjove, du tager med i bassinet, hvis du ikke vasker dig der.”

Ideen er hermed givet videre til Miljøstyrelsens designere.

Tis kun i hjørnerne af bassinet (og flere gode forslag)

Så nåede vi hele skiltet igennem. Lad mig kort opsummere indlæggets 7 hovedpointer, inden jeg deler nogle af de lidt mere overordnede og uden-for-kategori-agtige kommentarer forneden.

 1. Design din kommunikation efter den ønskede adfærd for målgruppen.
 2. Tænk over timingen og den situation, din modtager står i.
 3. Let sproget med aktive udsagnsord og personlige stedord.
 4. Brug almindelige ord, så svage læsere kan være med.
 5. Brug flere visuelle virkemidler.
 6. Skab sammenhæng mellem tekst og billeder.
 7. Tag så for helvede de Dr Martens-støvler af.

Det var et meget gavmildt flow af ideer, der blev sat i gang, da vi delte billedet. Her er nogle flere af de mange gode kommentarer og forslag.

På Facebook lavede Lasse Grosby Hallqvist en sproglig observation:

”Jeg ville starte med at blive enig med mig selv, om jeg kalder det for svømmehal, badeanlæg, bassin eller badebassin.”

Lisbeth Scharling foreslog at føje to regler til skiltet:

 • ”Du får et los i røven, hvis du ikke vasker den.”
 • ”Tis kun i hjørnerne af bassinet.”

Flere havde holdninger til skiltet som helhed. Kristian Kiim mente, at informationsmængden var for stor i forhold til skiltets størrelse, og Thomas Kier var enig:

”Det ligner en dårlig powerpoint, hvor man selv skal læse det hele. Der skal stikord på, og så må billeder fortælle det bedre. Så danner folk sin egen fortælling og husker det.”

Til allersidst tager vi to ideer fra hver sin ende af menneskesyns-spektret:

Jacob Hvam foreslog at forklare hele skiltet sådan her:

”Vask dig godt overalt, og igen, hvis du har været på toilettet. Har du en sygdom, der kan smitte, må du ikke benytte svømmehallen. God hygiejne er i vores alles interesse. Nyd opholdet. Kærlig hilsen Miljøstyrelsen.”

Og hvis alt andet fejler, har Rasmus Lind en nødplan klar:

”Man kunne ansætte en til at stå og pode folk, når de kommer fra omklædningsrummet og ind i svømmehallen.”

Sådan.

Kommentarfeltet forneden tager gerne imod flere ideer og forslag. Ellers er det bare at ønske god tur i svømmehallen.

Om Henrik Hillestrøm

Henrik Hillestrøm

Konsulent - 40803995
Henrik er konsulent i BRO og arbejder med tekst, projektledelse, effektivitet og formidling. Han har løst opgaver for blandt andet DONG Energy, ATP og Væksthus for Ledelse. Henrik er desuden redaktør på BRO blog.

75 kommentarer til “Folket har talt: Sådan forklarer man regler til en meget bred målgruppe

 1. Fint indlæg. Hvordan ser din version af det nye skilt ud?

  Og, tak for citering. Videoen med Gramsespektrums “Bademestrenes storhedstid” ville dog skabe kontekst ift. det med det “aggressive” – mit forslag var netop skrevet i bedste “bademesterstil” 🙂

  • Henrik Hillestrøm 7. juni 2018 kl. 06:34 - Svar Author

   God pointe lige at få den reference med – jeg har smidt et link ind ved dit citat 🙂

 2. Hej.
  Rigtig fint initativ og mange gode kommentarer. Angående en kommentar, der spørger om skiltet er fra 80-erne. Jeg mener, trods de mange kommunikationsbureauer m.v. der har set dagens lys, at mange skilte faktisk var meget bedre dengang, men selvfølgelig også nogen lig det fra svømmehallen. Elsempler på dårlig skiltning, men hvor intentionen er god, er trafikal skiltning, dels. I Aarhus, hvor der overtekstest i den grad. Ingen trafikanter om det er i bil, på cykel eller på gåben, vil have tålmodighed til at læse hele teksten. Det skulle da være i de kryds, hvor man i uendelig lang tid skal afvente grønt. Det er som om de dyder og den viden om tekster i det offentlige rum, herunder i trafiksammenhæng, som også BRO slår til lyd for er helt og aldeles glemt.

  • Henrik Hillestrøm 7. juni 2018 kl. 06:38 - Svar Author

   Hej Jørgen.

   Tak for rosen og kommentaren. Selvom jeg har skrevet mit indlæg med en vis selvtillid, er jeg usikker på, om jeg tør stå på mål for en agenda om den samlede danske skiltekommunikations deroute siden 80’erne 🙂

   Du er altid velkommen til at sende gode eksempler, hvis du støder på dem: henrik@wearebro.dk

   Hav en rigtig god dag.
   /Henrik

 3. Normalt er jeg vild med BROs blog og synes at I har gode tips & tricks til klar og præcis kommunikation – MEN lige præcist i eksemplet med skiltet fra svømmehallen synes jeg at I over-komplicerer kommunikationsopgaven, og gør noget til et problem, som rent faktisk ikke er det (set med mine øjne) 🙂

  Jeg elsker både tegningen og teksten – helt som det er!

  Dejlig klar og kontant kommunikation fra før verden gik af lave med spin, politisk korrekthed og curlingbørn (og forældre), som bliver kede af det og føler sig krænket af krav og en klar besked.

  Ha’ en fantastisk dag. Bedste hilsner

  Bjørn

  • Henrik Hillestrøm 7. juni 2018 kl. 09:44 - Svar Author

   Hej Bjørn

   Tak for din kommentar og for din NORMALE holdning til vores blog. Hold endelig fast i den 🙂

   Jeg er uenig med dig i, at vi overkomplicerer kommunikationsopgaven. Det synes jeg (jf skiltet), at svømmehallen selv har klaret. Og så er jeg især uenig i din beskrivelse af skiltet som “dejlig klar og kontant kommunikation” 🙂

   Nu hverken kan eller vil jeg konkludere en farlig masse om de danske svømmehaller på basis af et enkelt skilt i min lokale svømmehal, men problemet med “uvaskede gæster” i svømmehallerne dukker op fra tid til anden. Jeg siger ikke, at et enkelt bedre skilt kan løse det. Dertil handler det nok om meget andet og mere end sprog og formidling, men tydeligere og lettere forståelige anvisninger bør og kan være et skridt i indsatsen.

   Se fx her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-05-26-problemer-med-uvaskede-gaester-i-mange-danske-svoemmehaller

   Og hav så selv en lige så fantastisk dag.

   /Henrik

   • Bjørn Hove Jensen 7. juni 2018 kl. 19:30 - Svar

    Hej Henrik, det er en sjov diskussion, men jeg synes at skiltet er udtryk for klar og præcis kommunikation. Det har fungeret i masser af år, og budskabet er så klart, at det kan forstås af selv et to-årigt barn og – forhåbentligt – også af dets forældre uden problemer. Jeg tror ærligt talt ikke der er mange svømmehalsgæster, der ikke er helt med på reglerne omkring vask og hygiejne, og det er vel formålet. For mig er skilt og tekst ligeså enkelt og klart som rød, gult og grønt lys i et lyskryds, men her kan følsomme og pedantiske sjæle jo så også have en mening om, hvorvidt man kan lide farverne eller ej – og om de i stedet burde være f.eks. lilla, lyserød og moccabrunt🤣🤣🤣.

 4. Tanja Christensen 7. juni 2018 kl. 09:38 - Svar

  I min lokale svømmehal hænger der en A4-side med overskriften “Klor er giftigt”. Nede i teksten kan man så læse, at svømning dog er sundt. A4-siden er fyldt med en væg af tekst, der forklarer, at man skal huske at vaske sig grundigt, så svømmehallen kan putte mindre klor i vandet.

  • Henrik Hillestrøm 7. juni 2018 kl. 09:45 - Svar Author

   “Klor er giftigt – tag hjem igen” 🙂

   Måske er det vinkler som den, der kan skabe den fornødne opmærksomhed?

   Tak for bidraget
   /Henrik

 5. Omskrivningen af regel nummer 2 kan jeg ikke helt følge: “Toilettet skal benyttes inden afvaskningen” hed originalen, som vel må betyde, at man SKAL gå på toilettet, før man vasker sig – ikke omvendt, at man skal vaske sig efter toiletbesøg (det kommer først i regel nummer 4).

  Men nu jeg graver sådan … Er der mon et (usynligt) fremhævet “INDEN”, så svømmehalsgæsten ikke først går på toilettet EFTER at have vasket sig? Et “Husk nu at gøre det før og ikke efter”?

  Hmm. I så fald beviser min håbløse dechifrering af budskabet mest af alt, hvor tåkrummende ringe det oprindelige skilt er formuleret! 😀

 6. Åh, det er sjovt!:-) Tusind tak for det. I har netop publiceret et blogindlæg om noget af det, der har fyldt i mit – renvaskede og badehættebeklædte – hoved i de sidste mange år. Sprog- og skiltenørderi når det er bedst.
  Inspireret af Campfire & Co’s kampagne for bl.a. Georg Jensen kunne man lette forståelsen for badegæsterne ved at skrive teksten på en flot dialekt. I Aarhus kunne det fx. lyde sådan her:
  Hæj, dodær! Do’ klam hvis do ekk vasker dar før do går i pølen. Mega klam. Så ta lii å bru nåd sæb’ og ta sgu da dit badetøj a når do vaskerda. Å det over det heel, fætter! Do ka hæller ikk bar gå på låkum og løw ind i pølen igen. Det pisse mega klamt hves do ekk vasker dar først. Hves do har en eller andnn klam sygdom så pikl hjæm igen, det gijer vi ander alså ekk ha.

  Og hvis det ikke virker, så er jeg også tilhænger af social shaming i en eller anden form. DET virker 🙂

  Tak for dagens humørløfter.

  Mvh Lotte

  • Henrik Hillestrøm 7. juni 2018 kl. 10:20 - Svar Author

   Wow – 10 point for at føre dit eksempel helt igennem!

   Tak og selv tak 🙂

 7. Jeg har sjældent være så underholdt om noget så kedeligt. Jeg grinede højere, end jeg kan være bekendt på kontoret, da jeg læste: “Den breakdansende person med cirklerne holder 100!”.

 8. Majbritt Andersen 7. juni 2018 kl. 12:15 - Svar

  Baseret på egne observationer synes jeg, at skiltet skal tydeliggøre, at vask skal ske uden badetøj på. Jeg oplever ikke kun børn, men også voksne gå i badet MED badetøj på og derefter ud til bassinet. Det er altså ulækkert!!!

 9. ”Lider du af disse sygdomme, men benytter alligevel svømmehallen, vil bademesteren trække dig op i en olfert, og uploade fotos af dig med dine sygdomme på de sociale medier (inkl. navn og adresse).”

  Hov, det må man vist ikke efter GDPR!!!

 10. Henrik for dælen; Danmarks dygtigste copywriter. Du er så hammer sjov! Tak for god læsning og grineflip, mens jeg ligger og venter på, at mit barn sover tungt nok til, at jeg kan liste ud.

  • Henrik Hillestrøm 10. juni 2018 kl. 19:45 - Svar Author

   Dejligt at høre fra dig, Cecilie. Håber snart, at vi ses.

   Og få så den mobil ud af børneværelset 😀

 11. Helle Pitters 9. juni 2018 kl. 19:36 - Svar

  Fedt indlæg, Henrik! 🙂 Jeg kan huske alt det der fra min barndom. Gad vide, hvem der i sin tid udarbejdede skiltet, og hvad der lå til grund for valg/fravalg …

  Jeg er særligt glad for Jacob Hvams ultrakorte, men præcise, instruktion. Man kan måske sige, at det om sygdomme egentlig hører hjemme i – eller før – billetsalget ift. placering på customer journey.

  ps. Hats off til Lotte Birkemose! De’ dælme sjåw de’ dær!

  • Henrik Hillestrøm 10. juni 2018 kl. 19:47 - Svar Author

   Hej Helle 🙂

   Tak for de pæne ord. Jeg er ligesom dig ret begejstret for Jacob Hvams foreslåede bud. For det er som flere gange nævnt i indlægget timingen i kommunikationen af de forskellige regler og instrukser, der er afgørende.

   /Henrik

 12. I min svømmehal – Valby Vandkulturhus – har de sådan en lille tegnefilm kørende i loop på et nogle skærme ude i indgangen. Den kigger min søn interesseret på, mens jeg køber billetter. Og billeder og figurer fra filmen går igen på skilte inde i omklædningen. Det fungerer. Barnet forstår reglerne fuldt ud, og jeg skal kun ved turen under bruseren EFTER besøget inde i svømmehallen diskutere med ham, hvorfor han skal have vasket hår – igen.

 13. Tak for et spændende blog-indlæg.

  Jeg kan informere om, at denne lille film blev lavet for et par år siden. Et samarbejde mellem Københavns Kommunes Kultur- Fritidsforvaltning og TVGlad. https://m.youtube.com/watch?v=w4Fg6XcPPXo Perfekt kommunikation om badning!

  Mig bekendt vises den på de fleste svømmehaller i Københavns Kommune, og er blevet lånt af flere andre svømmehaller. Den er også oversat til svensk.

 14. Efter læsning undrer jeg mig nu ret meget over hvor bruseren sidder på mig, nu hvor jeg skal vaske mig under den – inden jeg går ud i bassinet…..

 15. Terrific article! That is the kind of info that should be shared around the
  internet. Shame on the search engines for now not positioning
  this submit upper! Come on over and visit my web site .

  Thanks =)

 16. Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp a lot approximately
  this, such as you wrote the e book in it or something. I feel that you just
  could do with a few percent to pressure the message home a little bit, but other than that, that is magnificent blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 17. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 18. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs?

  I have a blog based upon on the same information you
  discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would
  value your work. If you are even remotely interested, feel free to
  send me an e mail.

 19. I believe that is one of the so much important information for
  me. And i’m happy studying your article. But want to remark on some common things, The website style is ideal, the articles is really
  excellent : D. Good process, cheers

 20. They are well-known for your microblading sorts, and are prescribed
  as one of the fact generics in India for give-permanent makeup.
  Hermaphrodite viagra without a doctor prescription insurance lead qualified.
  Quicken resume for a lot of our commentary and treatments a generic version available than 50 percent.

 21. A adoration discussed the Absence in Good Erection Sufficient
  will show you the Video Game System APR and other public
  health for the best you have forgotten for. Culinaryarts viagra for woomen motorcycle
  ins. WebMD Phoenix from HealthDaySOURCES: Wesley Krychman, M.

 22. What i don’t realize is if truth be told how you’re
  now not really a lot more neatly-appreciated than you might be
  right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly when it
  comes to this subject, produced me in my opinion believe it from so many varied angles.
  Its like men and women are not interested unless it is something to
  do with Woman gaga! Your own stuffs great.
  Always take care of it up!

 23. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking approximately!
  Bookmarked. Kindly also talk over with my website =).
  We may have a link change contract among us

 24. Together women Living Treatment Prior A Disentangle.
  Pet stores viagra without a doctor prescription insurance sr22.
  The prologue mohammed idle to treat social her professional with Relaxers and go natural, it was during her would
  nutritional coach that the fake was causing.

 25. Hello there I am so excited I found your site, I really found
  you by accident, while I was looking on Google for
  something else, Regardless I am here now and would
  just like to say kudos for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to browse it all at the minute but I have saved it and also added your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up
  the great job Folket har talt: Sådan forklarer man regler til en meget bred målgruppe
  | Bro Blog .

 26. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it
  up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips for rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

 27. Hiya! Quick question that’s completely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird
  when viewing from my iphone4. I’m trying to find
  a theme or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 28. whoah this blog is magnificent i really like
  reading your articles. Stay up the good work! You recognize, many individuals are looking around for this info, you could
  help them greatly.

 29. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 30. Appreciating the dedication you put into your blog and detailed information you provide.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.
  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 31. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I certainly get irked while people think
  about worries that they just don’t know about. You managed
  to hit the nail upon the top as well as defined
  out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 32. whoah this weblog is magnificent i really like studying your posts.
  Stay up the good work! You realize, a lot of people are
  looking around for this info, you can help them greatly.

 33. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted
  to say wonderful blog!

 34. Thanks , I have just been looking for information approximately this topic
  for a long time and yours is the best I have
  discovered till now. However, what about the bottom line?
  Are you sure about the source?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *